نمایش 1–12 از 24 نتیجه

تبدیل ١ اینچx١-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۵۳) ایران اتصال

تومان27,500
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۵۳) ایران اتصال

تبدیل ١ اینچx١-١/٤ مانیسمان (۱۳۱۷۴۳) ایران اتصال

تومان24,200
تبدیل ١ اینچx١-١/٤ مانیسمان (۱۳۱۷۴۳) ایران اتصال تبدیل‌های جوشی فولادی برای تغییر سایز خطوط لوله استفاده می‌شوند و می‌توانند به

تبدیل ١ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۳) ایران اتصال

تومان47,000
تبدیل ١ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۳) ایران اتصال

تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۳) ایران اتصال

تومان85,800
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۳) ایران اتصال

تبدیل ١ اینچx٣ مانیسمان (۱۳۱۷۸۳) ایران اتصال

تومان99,000
تبدیل ١ اینچx٣ مانیسمان (۱۳۱۷۸۳) ایران اتصال

تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۵) ایران اتصال

تومان45,000
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۵) ایران اتصال

تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۵) ایران اتصال

تومان77,000
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۵) ایران اتصال

تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ مانیسمان (۱۳۱۷۸۵) ایران اتصال

تومان94,600
تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ مانیسمان (۱۳۱۷۸۵) ایران اتصال

تبدیل ١-١/٤ اینچx١-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۵۴) ایران اتصال

تومان27,500
تبدیل ١-١/٤ اینچx١-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۵۴) ایران اتصال

تبدیل ١-١/٤ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۴) ایران اتصال

تومان45,000
تبدیل ١-١/٤ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۴) ایران اتصال

تبدیل ١-١/٤ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۴) ایران اتصال

تومان85,800
تبدیل ١-١/٤ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۴) ایران اتصال