در حال نمایش 12 نتیجه

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱ ۱.۲ اینچ فولاد صنعت امین

تومان12,900
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱ ۱.۲ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱ ۱.۴ اینچ فولاد صنعت امین

تومان10,500
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱ ۱.۴ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

تومان7,700
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در ساختمان‌سازی

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱.۲ اینچ فولاد صنعت امین

تومان4,200
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱.۲ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در ساختمان‌سازی

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۲ ۱.۲ اینچ فولاد صنعت امین

تومان29,500
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۲ ۱.۲ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

تومان17,000
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در ساختمان‌سازی

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

تومان38,000
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در ساختمان‌سازی

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۳.۴ اینچ فولاد صنعت امین

تومان5,300
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۳.۴ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در ساختمان‌سازی

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۴ اینچ فولاد صنعت امین

تومان57,000
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۴ اینچ فولاد صنعت امین سردنده NIPPLE یکی از اتصالات جوشی است که در ساختمان‌سازی