در حال نمایش 4 نتیجه

شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۱/۲ اینچ

تومان168,000
شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۱/۲ اینچ شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و

شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۱۱/۲

تومان529,000
شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۱۱/۲ شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از

شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۱۱/۴

تومان380,000
شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۱۱/۴ شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از

شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۳/۴

تومان225,000
شیر یکطرفه کیز ایران مدل فنری ۳/۴