قیمت لوله جوشی درزدار | لوله سیاه درزدار لوله درزدار چیست؟ لوله درزدار را با عنوان دیگری به نام لوله سیاه نیز در صنعت ساخت و ساز می شناسند. منظور از لوله درزدار دو لبه از لوله است که باز است و روند جوشکاری در پرسه ساخت و ساز در این بخش دنبال می شود. برای آنکه بیشتر با لوله درزدار آشنا بشوید و از مراحل ساخت آن مطلع شوید ادامه این مقاله را بخوانید.

لوله درزدار چیست؟

لوله درزدار را با عنوان دیگری به نام لوله سیاه نیز در صنعت ساخت و ساز می شناسند. این لوله بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی با کاربردهای متنوع از ورق نورد گرم تولید و روانه بازار می شود. منظور از لوله درزدار دو لبه از لوله است که باز است و روند جوشکاری در پروسه ساخت و ساز در این بخش دنبال می شود. محصولات کاملاً تست شده و بر اساس آخرین استاندارهای روز دنیا برای فروش آماده می شوند. به گونه ای که هیچ گونه نشتی روند ساخت و ارسال آن ها پس از تست و آزمایش مشاهده نمی شود. مشاوره رایگان - بازار اتصال بخوانید: لوله گالوانیزه چیست؟

مشخصات لوله سیاه درزدار روکار سپاهان

قیمت لوله گاز روکار سپاهان
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 2/1 اینچ: ضخامت 6/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 3/7 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 4/3 اینچ: ضخامت 6/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 3/9 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 1 اینچ: ضخامت 2/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/14 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 4/11 اینچ: ضخامت 2/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 19 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 2/11 اینچ: ضخامت 2/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/21 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 2 اینچ: ضخامت 6/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 30 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 2/21 اینچ: ضخامت 6/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 39 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 3 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 51 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 4 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 67 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 5 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 83 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 6 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/98 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز 8 اینچ: ضخامت 8/4 میلی متر _ وزن هر شاخه 152 کیلوگرم.

مشخصات لوله سیاه درزدار روکار سپنتا

 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 2/1 اینچ: ضخامت 3/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 6/6 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 4/3 اینچ: ضخامت 3/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 8/8 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 1 اینچ: ضخامت 8/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 13 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 4/11 اینچ: ضخامت 8/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 7/16 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 2/11 اینچ: ضخامت 8/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 7/19 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 2 اینچ: ضخامت 8/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 24 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 2/21 اینچ: ضخامت 5/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 39 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 3 اینچ: ضخامت 5/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 44 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 4 اینچ: ضخامت 5/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 58 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 5 اینچ: ضخامت 5/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 72 کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز 6 اینچ: ضخامت 5/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 85 کیلوگرم.

مشخصات لوله سیاه درزدار توکار (API) یا مانیس گاز سپاهان

 • لوله درزدار API سپاهان سایز 2/1 اینچ: ضخامت 7/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/7 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 169 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 4/3 اینچ: ضخامت 8/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/9 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 127 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 1 اینچ: ضخامت 2/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 14 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 61 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 4/11 اینچ: ضخامت 5/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 20 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 61 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 2/11 اینچ: ضخامت 6/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 24 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 61 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 2 اینچ: ضخامت 9/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 32 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 37 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 2/21 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 41 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 37 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 3 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 50 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 19 شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز 4 اینچ: ضخامت 4/4 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/71 کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل 19 شاخه.

مشخصات لوله سیاه درزدار توکار (API) سپنتا

 • لوله درزدار API سپنتا سایز 2/1 اینچ: ضخامت 8/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 6/7 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 4/3 اینچ: ضخامت 9/2 میلی متر _ وزن هر شاخه 2/10 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 1 اینچ: ضخامت 4/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/15 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 4/11 اینچ: ضخامت 6/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/20 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 2/11 اینچ: ضخامت 7/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 5/24 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 2 اینچ: ضخامت 6/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 2/30 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 2/21 اینچ: ضخامت 6/3 میلی متر _ وزن هر شاخه 37 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 3 اینچ: ضخامت 4 میلی متر _ وزن هر شاخه 2/50 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 4 اینچ: ضخامت 4/4 میلی متر _ وزن هر شاخه 7/69 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 5 اینچ: ضخامت 8/4 میلی متر _ وزن هر شاخه 9/96 کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز 6 اینچ: ضخامت 8/4 میلی متر _ وزن هر شاخه 116 کیلوگرم.

نتیجه گیری

لوله درزدار عموماً سایزی در حدود ۱٫۲ اینچ تا ۱۲۰ اینچ در ضخامت های متفاوت را دار است. ساخت این لوله ها بر اساس نوع جوش آن مشخص می شود. لوله های جوشی به وسیله لوله کردن ورق و جوش کاری درز آن تولید می شود. در یک دسته بندی به لوله های که با جوش کاری مقاومت الکتریکی تولید می شوند لوله ERW گفته می شود و به لوله های که برای جوش کاری ذوبی الکتریکی تولید می شود EFW می گویند. همچنین به لوله های که برای جوشکاری قوسی زیر پودری مورد استفاده قرار می گیرند SAW گفته می شود. در اصطلاح عامیانه به این قبیل لوله ها درز مخفی نیز می گویند. یکی از مهم ترین تفاوت های که فرق بین لوله درز دار و بدون درز را مشخص می کند متریالی است که در پروسه تولید آن ها استفاده می شود. دومین امر جوشکاری است که برای لوله های درز دار استفاده می شود اما در لوله های بدون درز این امر دنبال نمی شود.