لوله

جدول مشخصات فنی و استاندارد لوله های سیاه درزدار

لوله درزدار چیست و در کجا کاربرد دارد؟ , لیست قیمت بازار اتصال

لوله درزدار چیست؟ لوله درزدار را با عنوان دیگری به نام لوله سیاه نیز در صنعت ساخت و ساز می شناسند. منظور از لوله درزدار دو لبه از لوله است که باز است و روند جوشکاری در پرسه ساخت و ساز در این بخش دنبال می شود. برای آنکه بیشتر با لوله درزدار آشنا بشوید و از مراحل ساخت آن مطلع شوید ادامه این مقاله را بخوانید.

لوله درزدار چیست؟

لوله درزدار را با عنوان دیگری به نام لوله سیاه نیز در صنعت ساخت و ساز می شناسند. این لوله بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی با کاربردهای متنوع از ورق نورد گرم تولید و روانه بازار می شود. منظور از لوله درزدار دو لبه از لوله است که باز است و روند جوشکاری در پروسه ساخت و ساز در این بخش دنبال می شود. محصولات کاملاً تست شده و بر اساس آخرین استاندارهای روز دنیا برای فروش آماده می شوند. به گونه ای که هیچ گونه نشتی روند ساخت و ارسال آن ها پس از تست و آزمایش مشاهده نمی شود.

 

لوله درزدار, لوله درزدار بازار اتصال

بخوانید: لوله گالوانیزه چیست؟

مشخصات لوله سیاه درزدار روکار سپاهان

قیمت لوله گاز روکار سپاهان

 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۲/۱ اینچ: ضخامت ۶/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳/۷ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۴/۳ اینچ: ضخامت ۶/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳/۹ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۱ اینچ: ضخامت ۲/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۱۴ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۴/۱۱ اینچ: ضخامت ۲/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۱۹ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۲/۱۱ اینچ: ضخامت ۲/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۲۱ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۲ اینچ: ضخامت ۶/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳۰ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۲/۲۱ اینچ: ضخامت ۶/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳۹ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۳ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵۱ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۴ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۶۷ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۵ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۸۳ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۶ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۹۸ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپاهان سایز ۸ اینچ: ضخامت ۸/۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۱۵۲ کیلوگرم.

مشخصات لوله سیاه درزدار روکار سپنتا

 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۲/۱ اینچ: ضخامت ۳/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۶/۶ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۴/۳ اینچ: ضخامت ۳/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۸/۸ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۱ اینچ: ضخامت ۸/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۱۳ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۴/۱۱ اینچ: ضخامت ۸/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۷/۱۶ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۲/۱۱ اینچ: ضخامت ۸/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۷/۱۹ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۲ اینچ: ضخامت ۸/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۲۴ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۲/۲۱ اینچ: ضخامت ۵/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳۹ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۳ اینچ: ضخامت ۵/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۴۴ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۴ اینچ: ضخامت ۵/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵۸ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۵ اینچ: ضخامت ۵/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۷۲ کیلوگرم.
 • لوله درزدار روکار سپنتا سایز ۶ اینچ: ضخامت ۵/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۸۵ کیلوگرم.

مشخصات لوله سیاه درزدار توکار (API) یا مانیس گاز سپاهان

 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۲/۱ اینچ: ضخامت ۷/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۷ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۱۶۹ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۴/۳ اینچ: ضخامت ۸/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۹ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۱۲۷ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۱ اینچ: ضخامت ۲/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۱۴ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۶۱ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۴/۱۱ اینچ: ضخامت ۵/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۲۰ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۶۱ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۲/۱۱ اینچ: ضخامت ۶/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۲۴ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۶۱ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۲ اینچ: ضخامت ۹/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳۲ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۳۷ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۲/۲۱ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۴۱ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۳۷ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۳ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵۰ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۱۹ شاخه.
 • لوله درزدار API سپاهان سایز ۴ اینچ: ضخامت ۴/۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۷۱ کیلوگرم _ تعداد در هر بندیل ۱۹ شاخه.

مشخصات لوله سیاه درزدار توکار (API) سپنتا

 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۲/۱ اینچ: ضخامت ۸/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۶/۷ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۴/۳ اینچ: ضخامت ۹/۲ میلی متر _ وزن هر شاخه ۲/۱۰ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۱ اینچ: ضخامت ۴/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۱۵ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۴/۱۱ اینچ: ضخامت ۶/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۲۰ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۲/۱۱ اینچ: ضخامت ۷/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۵/۲۴ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۲ اینچ: ضخامت ۶/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۲/۳۰ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۲/۲۱ اینچ: ضخامت ۶/۳ میلی متر _ وزن هر شاخه ۳۷ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۳ اینچ: ضخامت ۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۲/۵۰ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۴ اینچ: ضخامت ۴/۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۷/۶۹ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۵ اینچ: ضخامت ۸/۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۹/۹۶ کیلوگرم.
 • لوله درزدار API سپنتا سایز ۶ اینچ: ضخامت ۸/۴ میلی متر _ وزن هر شاخه ۱۱۶ کیلوگرم.

نتیجه گیری

لوله درزدار عموماً سایزی در حدود ۱٫۲ اینچ تا ۱۲۰ اینچ در ضخامت های متفاوت را دار است. ساخت این لوله ها بر اساس نوع جوش آن مشخص می شود. لوله های جوشی به وسیله لوله کردن ورق و جوش کاری درز آن تولید می شود. در یک دسته بندی به لوله های که با جوش کاری مقاومت الکتریکی تولید می شوند لوله ERW گفته می شود و به لوله های که برای جوش کاری ذوبی الکتریکی تولید می شود EFW می گویند. همچنین به لوله های که برای جوشکاری قوسی زیر پودری مورد استفاده قرار می گیرند SAW گفته می شود. در اصطلاح عامیانه به این قبیل لوله ها درز مخفی نیز می گویند.
یکی از مهم ترین تفاوت های که فرق بین لوله درز دار و بدون درز را مشخص می کند متریالی است که در پروسه تولید آن ها استفاده می شود. دومین امر جوشکاری است که برای لوله های درز دار استفاده می شود اما در لوله های بدون درز این امر دنبال نمی شود.

امتیازتون به این صفحه چند ستاره است؟

22 دیدگاه در “جدول مشخصات فنی و استاندارد لوله های سیاه درزدار

 1. آواتار رضا مجد رضا مجد گفت:

  با سلام
  اون قسمت از مراحل آماده سازی لوله درزدار رو خیلی کلی و خلاصه گفیتد بنظرم مخاطب راحت تر متوجه میشه با این نگارش،خداقوت..

  1. سلام بزرگوار سپاس از نگاه زیباتون،خوشحالیم که مورد رضایت شما بوده ایم.

 2. آواتار مقدم مقدم گفت:

  از توضیح خوب و کاملتون درباره مراحل آماده سازی لوله درزدار متشکرم:)

  1. سلام بزرگوار خیلی سپاسگزارم وظیفه ما اطلاع رسانی کامل و جامع است خوشحالیم که مورد قبول واقع شدیم.

 3. آواتار امیر علی الهی امیر علی الهی گفت:

  سلام و درود یه سوال داشتم؟جنس لوله های درزدار از چیه؟

  1. سلام بزرگوار ،لوله های درز دار با استفاده از ورق های تولیدی از نورد گرم و سرد تولید می شوند و به صورت کوریل از شرکت فولاد خرید آن ها دنبال می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به مقالات موجود در سایت مراجعه کنید.

 4. آواتار حجت اصغری حجت اصغری گفت:

  سلام خدا قوت
  میتونم سایز و ضخامت لوله ها رو داشته باشم.

  1. آواتار phhy_rbq85 phhy_rbq85 گفت:

   سلام دوست عزیز
   می توانید از طریق شماره واتساپ محصولات مورد نیازتان را ارسال کنید تا همکاران فروش مشاوره لازم را به شما ارائه دهند.

 5. آواتار اسماعیل امامی اسماعیل امامی گفت:

  سلام محدوده سایز لوله های درزدار چه سایزی هستند؟

  1. سلام بزرگوار لوله درزدار عموماً سایزی در حدود ۱٫۲ اینچ تا ۱۲۰ اینچ در ضخامت های متفاوت را دار است.برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله مرتبط در سایت مراجعه شود.

 6. آواتار مالک نوری مالک نوری گفت:

  سلام لوله های درزدار چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

  1. سلام دوست عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر به مقالات سایت مراجعه کنید.
   جوش پذیری بالایی داشته باشند.
   نقایص نوردی و جدا نشدنی در فولاد باید در کمترین مقدار قرار داشته باشد.
   ورق نباید تنش داخلی داشته باشد تا روند به کار گیری آن ساده تر دنبال شود.
   سطح ورق باید صاف باشد و ضایعات پوسته شده روی سطح خارجی ورق نباید زیاد باشد.
   تاب و انحنا در طول ورق باید حداقل ممکن باشد.

 7. آواتار فرید ربانی فرید ربانی گفت:

  سلام یکی از مهم ترین تفاوت های که فرق بین لوله درز دار و بدون درز را مشخص می کند چیست؟

 8. آواتار یزدان سراوانی یزدان سراوانی گفت:

  در مراحل آماده سازی لوله درزدار پولیش زدن یعنی چه؟

  1. سلام دوست عزیز
   مشتریان خاص و کسانی که قرار است لوله برای آن ها به صورت سفارشی ارسال شود این مرحله را در لیست سفارشات خود قرار می دهند. با استفاده از روغن مخصوصی روند جلوگیری از زنگ زدن لوله در این مرحله دنبال می شود. پولیش زدن لوله با کمک روغن مخصوصی انجام می شود و به قولی کار سفارشی می شود.

 9. آواتار فاضل مددجو فاضل مددجو گفت:

  شلیک سمبه لوله درزدار یعنی چه؟

  1. سلام بزرگوار
   در این مرحله سمبه ای به طول دوازده متر که اندازه استاندارد و از پیش تعین شده است به داخل شمش فولادی شلیک می شود. مرحله شلیک سمبه به داخل لوله درزدار یکی از جالب ترین روندهای است که در پروسه ساخت لوله درزدار دنبال می شود.

 10. آواتار آریا درخشان آریا درخشان گفت:

  از دستگاه النگاتور چه استفاده ای میشه؟

  1. سلام بزرگوار فولاد همچنان گرم است و این بار نیاز به گرد کردن آن است به وسیله دستگاه النگاتور روند گرد شدن آن به راحتی با این دستگاه دنبال می شود.

 11. آواتار ایهام مولایی ایهام مولایی گفت:

  در مرحله کروی از مراحل آماده سازی لوله درز دار چه اتفاقی می افتد؟

  1. سلام بزرگوار از آنجای که لوله سر و ته تیزی دارد باید سر و ته لوله گرفته شود و به آن حالتی کروی شکل داده شود. این امر تیزی کار را می گیرد و لوله را به یک لوله کاربردی تبدیل می کند.

  2. سلام بزرگوار از آنجای که لوله سر و ته تیزی دارد باید سر و ته لوله گرفته شود و به آن حالتی کروی شکل داده شود. این امر تیزی کار را می گیرد و لوله را به یک لوله کاربردی تبدیل می کند. برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوطه در سایت را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *