نمایش 1–12 از 235 نتیجه

تبدیل ١ اینچx ٤ مانیسمان (۱۳۱۷۱۳) ایران اتصال

تومان187,000
تبدیل ١ اینچx ٤ مانیسمان (۱۳۱۷۱۳) ایران اتصال

تبدیل ١ اینچx١-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۵۳) ایران اتصال

تومان27,500
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۵۳) ایران اتصال

تبدیل ١ اینچx١-١/٤ مانیسمان (۱۳۱۷۴۳) ایران اتصال

تومان24,200
تبدیل ١ اینچx١-١/٤ مانیسمان (۱۳۱۷۴۳) ایران اتصال تبدیل‌های جوشی فولادی برای تغییر سایز خطوط لوله استفاده می‌شوند و می‌توانند به

تبدیل ١ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۳) ایران اتصال

تومان47,000
تبدیل ١ اینچx٢ مانیسمان (۱۳۱۷۶۳) ایران اتصال

تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۳) ایران اتصال

تومان85,800
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ مانیسمان (۱۳۱۷۷۳) ایران اتصال